Páginas

lunes, 14 de marzo de 2016

OFERTAS DE EMPREGO DOS NOVOS POSTOS A CREAR AO ABEIRO DO PLAN MUNICIPAL DE EMPREGO 2016

A Asociación Folclórica O Fiadeiro ofrece a posibilidade de optar a presentarse para cubrir os postos de traballo temporal que se relacionan a continuación, cunha duración mínima de 3 meses, e máxima ata fin de obra ou servizo :

1º MONITOR PANDEIRETA E CANTO POPULAR ( 1 postos )
Titulación : Non requerida
Tarefas a desenvolver e coñecementos requeridos: Docente de pandeireta e canto popular para nen@s e adultos. Coñecemento  da cultura e folclore tradicional e demostrable na área a impartir.

2º MONITOR BAILE MODERNO ( 1 POSTO )
Titulación : Non requerida
Tarefas a desenvolver e coñecementos requeridos : Docente de baile moderno  para ne@s e adultos. Coñecemento  da cultura e historia do baile en todas as súas disciplinas  e demostrable na área a impartir.

3º MÚSICA E MOVEMENTO ( 1 POSTOS )
Titulación : Non requerida pero valorable titulación  media ou superior de maxisterio e/ou especialidade de musical.
Tarefas a desenvolver e coñecementos requeridos:  Un posto para docente música e movemento para para nen@s  de 3 a 6 anos. Coñecemento da cultura e folclore tradicional e demostrable na área a impartir.

4º MÚSICA ANTIGA ( 1 POSTO )
Titulación : Titulación  media ou superior de maxisterio e/ou especialidade de músical.  Estudos ou titulación específica en música Antiga, mais concretamente Barroca.
Tarefas a desenvolver e coñecementos requeridos:  Un posto para docente música antiga e barroca ( con coñecementos en instrumento de zanfoña, traverso e gaita barroca ) Coñecemento da cultura e folclore tradicional e demostrable na área a impartir.


REQUERIMENTOS COMÚNS PARA TOD@S OS POSTOS OFERTADOS:
-          Que estean empadroados no Concello de Vigo antes do 01/01/2015
      Inscritos como demandantes de emprego no SPEG.
      Posuir o perfil para o posto solicitado
-          

OUTROS REQUISITOS:
      Que teñan experiencia no posto

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Soamente se valorarán curriculums, achegados vía correo eléctrónico a seguinte dirección, teso.ofiadeiro@gmail.com
PRAZO LÍMITE :  23 DE MARZO DE 2016.


                                                                                               A XUNTA DIRECTIVA.