Páginas

lunes, 11 de abril de 2016

OBRADOIRO DE TÉCNICA VOCAL (21 de maio)

Obxectivos


Aprender unha serie de recursos para correxir determinados erros de fonación e para optimizar e mellorar a nosa forma de cantar:

- Acadar dende o principio unha boa tonificación corporal, postura e respiración para poder proceder á fonación.
- Incorporar ao noso entrenamento os exercicios adecuados de quecemento da voz; vocalización …
- Obter coñecementos organolóxicos sobre o noso instrumento para unha boa visualización do que ocorre mentres cantamos, tendo en conta o tipo de voz e de calidade que empreguemos.
- Consellos sobre o coidado do noso aparello fonador.
- Entender a importancia da desinhibición e expresividade á hora de cantar.
- Saber aplicar os diferentes tipos e calidades de voz segundo o repertorio e tesitura. 
- Traballar a ornamentación a partir da relaxación bucofarínxea. 
- Importacia da respiración e o apoio para unha boa proxección e afinación. Aprender e interiorizar exercicios para tal fin.

Contidos

- Tonicidade e postura corporal. 
- A respiración e o apoio. 
- Organoloxía. 
- Vocalización e prequecemento. Preparándonos para cantar. 
- Proxección e calidades de voz. 
- Técnica e tesitura. 
- Desinhibición e expresión. 
- Ornamentación 
- Exercicios vocais grupais.
Material que deberán levar os participantes


- Roupa cómoda 
- Esterilla ou manta. 
- Material de escritura

+ Info:

Ubicación: ACF O Fiadeiro
Duración: 4 horas
Data e horarios: Sábado 21 de maio (16h-20h)
Prezo: 37€ (socios 32€)
Data límite de inscricións: 19 de maio
Inscricións e máis información: ambas vía email ou telefónica.
Vía email engadir nome e contacto telefónico.
ofiadeiro@ofiadeiro.com
629 585 355 / 986 253 585