Páginas

jueves, 16 de junio de 2016

OFERTA DE EMPREGO DO NOVO POSTO A CREAR AO ABEIRO DO PLAN MUNICIPAL DE EMPREGO 2016

A Asociación Folclórica O Fiadeiro ofrece a posibilidade de optar a presentarse para cubrir o posto de traballo temporal que se relaciona a continuación, cunha duración mínima de 3 meses, e máxima ata fin de obra ou servizo :

MONITOR PANDEIRETA E CANTO POPULAR ( 1 postos )
Titulación : Non requerida
Tarefas a desenvolver e coñecementos requeridos: Docente de pandeireta e canto popular para nen@s e adultos. Coñecemento  da cultura e folclore tradicional e demostrable na área a impartir.


REQUERIMENTOS PARA O POSTO OFERTADO:
-          Que estean empadroados no Concello de Vigo antes do 01/01/2015
      Inscritos como demandantes de emprego no SPEG.
      Posuir o perfil para o posto solicitado
-          

OUTROS REQUISITOS:
      Que teñan experiencia no posto

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Soamente se valorarán curriculums, achegados vía correo eléctrónico a seguinte dirección, teso.ofiadeiro@gmail.com

PRAZO LÍMITE :  23 DE XUÑO DE 2016.


                                                                                               A XUNTA DIRECTIVA.