Páginas

domingo, 18 de marzo de 2012

Taller de resolución de conflictos

Un ano mais, dende a dirección da Escola "O Fiadeiro" anunciámosvos que nos meses vindeiros realizaremos no noso local unha serie de cursos que,inda que abertos ao público en xeral, teñen como obxectivo ofrecer unha serie de recursos para aqueles profesionais do ámbito da educación e da saúde. Estes cursos realizaranse os sábados cunha temporalidade media de 6h ao día e un prezo estimado por curso de 25 euros (20 euros para socios da asociación) Vos podedes anotar chamando a nosa oficina no horario de 10.30 a 13.30 e de 17.00 a 21.00. Iranse completando ás prazas por orde de chamada. VINDE a PARTICIPAR!!!

O seguinte será …

TALLER de RESOLUCIÓN de CONFLICTOS. Ángela Muíños


Sábado 14 de abril
11h a 14h e de 16:30h a 19:30h
Local da A. C.F. O Fiadeiro
Prezo: 25 euros, 20 euros (para socios)

1. FUNDAMENTACIÓN

“Todos os asuntos teñen dous asas, por unha son manexables, pola outra non” (Epicteto). No ámbito educacional, xa sexa formal, informal, ou non formal, a miúdo atopámosnos/atopámonos con conflitos que non sabemos resolver, ben por falta de Habilidades, ben por falta de estratexias para a súa resolución.

No ámbito formal, estamos moi condicionados, ao tratarse dunha educación intencional, sistemática, e metódica; é insuficiente, e polas súas características non ten a adecuada flexibilidad para adaptarse aos cambios que se producen na sociedade; esta, ha ir cambiando. Cada vez hai máis variedade cultural, hai moitas familias desestructuradas, pero non hai unha “reeducación” para os docentes co fin de integrar, por unha banda, e liquidar os conflitos polo outro.

O conflito existe en toda relación humana, é inherente a ela, e necesaria para aprender a convivir, pero debe existir un proceso de negociación como ferramenta básica para a comunicación e o entendemento.


2. OBXECTIVOS
 • Desenvolver a capacidade de poñerse no lugar do outro
 • Aprender a achegar posicións.
 • Valorar o xogo como mecanismo educativo e de comunicación.
 • Reforzar a autoestima e personalidade mediante a autorrealización.
 • Aprender a xogar ante a resolución de conflitos.


3. DESTINATARIOS

Este proxecto, está enfocado principalmente a educadores de menores (desde a infancia ata adolescencia), xa sexa en educación formal, non formal, ou informal.


4. TIPO DE ACTIVIDADES
 • Tarefas sobre escóitaa activa.
 • Rolle-Playing.
 • Xogos cooperativos.(eu quero gañar e quero que o teu gañes tamén)
 • Entrevistas simultáneas.
 • Taller sobre manexo de emocións.
 • Técnicas de relajación mediante a música.


Falando de Ángela Muíños …

Diplomada en Ciencias da Educación, Integradora Social e Directora de Monitoraxe de Ocio e Tempo Libre, Ángela sempre estivo inmersa no ámbito da educación, a monitoraxe sociocultural e a integración. Sen embargo o seu traballo mais salientable o realizou e realiza en centros de menores  e ludotecas onde os/as rapaces/as  viven en risco de exclusión social e con colectivos inmigrantes con escasos recursos e mulleres víctimas de violencia machista. Recoñece a súa vocación como Educadora (con maiúsculas) insistindo sempre que a educación e un proceso que dura dende que naces ata que morres e non somentes como termo para definir e aumentar coñecementos.  A resolución de conflictos é algo ao que se enfrenta día tras día no seu traballo e, con este curso, presentará unha serie de recursos froito da súa propia educación e experiencia.